Mapa flash nie została poprawnie załadowana.
Do poprawnego działania mapy wymagany jest odtwarzacz Flash Player 10 lub nowszy.

Flash
Działania informacyjno - promocyjne DIP 2014-2015 Instytucja Pośrednicząca RPO WD/Dolnośląska Instytucja Pośredn... 284 750,00 zł
Modernizacja i rozbudowa hotelu Zameczek "MAX-COMFORT" Sp. z o.o. 3 910 884,80 zł
Udział jako wystawca firmy "NORMA" Norbert Mąkowski w M.T. Christmas World 2013 we Frankfurcie w Niemczech w styczniu 2013 r. Mąkowski Norbert Mariusz "NORMA" 24 718,14 zł
NATUROWE trasy pieszo-rowerowe - NATURA łączy samorządy Powiat Strzeliński 312 077,85 zł
Dekoracyjne i użytkowe produkty kamienne z systemem stabilizacji temperatury Zakład Kamieniarski KUCHNIE GRANITOWE Kwiatkowski Paweł 432 385,65 zł
Edukacja ekologiczna szansą na zachowanie potencjału środowiskowego Zgorzelca. Modernizacja zabytkowego Parku Nadnyskiego w Zgorzelcu Gmina Miejska Zgorzelec 768 307,50 zł
Zintegrowane Centrum Dydaktyczne Wrocławskiej Akademickiej Stomatologii. Zakup nowoczesnego sprzętu dydaktycznego na potrzeby Wydziału Le... Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 3 838 851,92 zł
Podniesienie innowacyjności PWPO-T PROMONT Sp. z o.o. poprzez zakup maszyn i specjalistycznego oprogramowania Przedsiębiorstwo Wdrażania Postępu Organizacyjno - Techniczneg... 1 273 788,75 zł
Rozwój społeczeństwa informacyjnego i budowa e-Gminy Dzierżoniów, poprzez informatyzację nowej siedziby Urzędu oraz wprowadzenie systemu ... Gmina Dzierżoniów 180 824,71 zł
Kampania promocyjna na rzecz rozwoju turystyki kulturowej w Subregionie Gór i Pogórza Kaczawskiego Gmina Jawor 214 067,38 zł

Legenda

Projekt realizowany w więcej niż jednym powiecie
Dostępny opis projektu i galeria zdjęć