Mapa flash nie została poprawnie załadowana.
Do poprawnego działania mapy wymagany jest odtwarzacz Flash Player 10 lub nowszy.

Flash
Przebudowa obiektu szkolnego na potrzeby Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Danielowicach i wyposażenie nowopowstałej placówki... Gmina Domaniów 368 203,96 zł
Modernizacja budynku Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ulicy Nowowiejskiej 73 Gmina Miejska Dzierżoniów 920 059,33 zł
Uruchomienie innowacyjnej Minifabryki Mebli w firmie Meblar-System Krzysztof Odyas Meblar-System Odyas Krzysztof 1 198 211,72 zł
Teleradiologia. Wdrożenie pośredniej radiografii cyfrowej oraz kompleksowego systemu informatycznego w Jaworskim Centrum Medycznym Jaworskie Centrum Medyczne Sp. z o. o. 485 419,69 zł
Wsparcie realizacji RPO WD w 2011 roku Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla ... 92 848,05 zł
Budowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum Nr 1 przy ul. Brzeżnej 48 w Bielawie Gmina Bielawa 823 377,42 zł
Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Długopolu Zdroju Gmina Bystrzyca Kłodzka 2 876 400,47 zł
Wdrożenie innowacyjnej w skali kraju technologii i produkcji łóżeczek dzieciecych Gratech Sp. z o.o. 956 058,75 zł
Rozbudowa systemów informatycznych administracji publicznej wspomagających zarządzanie w Starostwie Powiatowym w Wołowie Powiat Wołowski 450 672,46 zł
"Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Gierałtowcu o salę gimnastyczną i zespół socjalny z blokiem żywieniowym" Gmina Złotoryja 2 385 548,56 zł

Legenda

Projekt realizowany w więcej niż jednym powiecie
Dostępny opis projektu i galeria zdjęć