Mapa flash nie została poprawnie załadowana.
Do poprawnego działania mapy wymagany jest odtwarzacz Flash Player 10 lub nowszy.

Flash
Teleradiologia. Zakup urządzeń teleinformatycznych i wdrożenie technologii komunikacyjnych na potrzeby Zakładu Radiodiagnostyki w Zespole... Zespół Opieki Zdrowotnej w Złotoryi 454 708,81 zł
Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piławie Górnej, polegająca na: przebudowie dachu i stropu, wykonaniu ins... Powiat Dzierżoniowski 724 456,77 zł
Doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Toksykologicznego Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T... Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centru... 2 263 884,90 zł
Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie. Etap I - Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych oraz miejsc do aktywnego spęd... Gmina Żmigród 2 084 995,83 zł
Koszty wdrażania części Priorytetu 1 RPO WD w 2010 r. Instytucja Pośrednicząca RPO WD/Dolnośląska Instytucja Pośredn... 741 230,60 zł
Zakup i wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w SZPZOZ w Twardogórze Gmina Twardogóra 164 314,18 zł
Uruchomienie pensjonatu wraz z całoroczną stacją narciarską w Jedlinie Zdroju Na Wzgórzach - Marcin Kapuścik 213 007,64 zł
DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM DIAGNOSTYKI I SERWISU INFRASTRUKTURY URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU KOLEJOWO-DROGOWEGO SABEL Biuro Wdrożeniowo - Projektowe Roman Sabat 2 250 375,00 zł
Budowa infrastruktury ochrony zdrowia- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiszni Małej Gmina Wisznia Mała 1 825 775,01 zł
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Kwisy etap I, II i III Gmina Lubań 1 716 702,58 zł

Legenda

Projekt realizowany w więcej niż jednym powiecie
Dostępny opis projektu i galeria zdjęć